Prepájame teóriu s praxou

Kontaktné údaje

Ing. Dávid Vrtaňa
projektový manažér programu
vrtana@pp.sk

Poradca pre školy
 
 
Mladý podnikavec
Indicia