Prepájame teóriu s praxou

Obchodná akadémia Ružomberok

Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa na programe PP Poradca pre školy, v rámci ktorého sme získali prístupy k odborným online systémom. Počas uplynulých mesiacov sme sa zamerali na prieskum najefektívnejšieho využitia tohto sofistikovaného prístupu k informáciám v rámci vyučovania odborných predmetov. Na základe analýzy výsledkov sme sa rozhodli využiť možnosti odborného systému vo vyučovaní predmetov ekonomika a právo, manažment a marketing pre žiakov 3. a 4. ročníka denného štúdia v odbore obchodná akadémia. Organizácia výučby bude prebiehať v odborných učebniach ktoré umožnia žiakom individuálne aj skupinovo pracovať s výpočtovou technikou a prístupom na internet. Doterajší systém organizácie vyučovania bol metodicky prispôsobený na prácu so žiakmi v klasickej učebni. Zmena metodiky výučby si vyžaduje úpravu učebných osnov aj tematických plánov konkrétnych odborných predmetov, na ktorej budeme intenzívne pracovať v jednotlivých subkomisiách.

Mladý podnikavec

Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

Vlastné nastavenie cookies