Prepájame teóriu s praxou

Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo

Systém je prehľadný, ľahko sa v ňom orientuje, rýchlo a efektívne sa v ňom pracuje. Odborné články, videá o rôznych ekonomických témach sú výborné, oceňujem aj články „Príklady z praxe“, či Daňovú kaviareň. Pre žiakov sú veľmi vhodné rôzne ekonomické kalkulačky, editovateľné tlačivá, napr. daňové priznania, priblíženie tém vo forme článkov či videoškolení.  Bolo by vhodné začleniť do systému sekciu „otestuj sa“, prípadne riešenie konkrétnych súvislých príkladov z ekonomickej oblasti.

Konkrétne naša práca napríklad:   Účtovníctvo: Téma - účtovanie zakladania obchodných spoločností. Žiaci sa na začiatku hodiny oboznámili s teoretickými východiskami (študovali odborné články na Daňovom centre.sk), v druhej časti hodiny na príkladoch z praxe (na Daňovom centre.sk) dostali v krátkom čase informácie o účtovaní rôznych peňažných a nepeňažných vkladov spoločníkov. Na základe toho riešili praktické úlohy. V závere hodiny navštívili Daňovú kaviareň, kde mali za úlohu zistiť novinky príp. zmeny v oblasti účtovníctva.    Ekonomika: Na hodinách žiaci pracovali v systéme Daňového centra pri štúdiu témy spotrebné dane (zákon o tabakových výrobkoch, z liehu), zistili informácie o ničení liehu po zadržaní na colnom úrade pri dovoze, o sadzbách spotrebnej dane pri tabakových výrobkoch. V Daňovej TV si priblížili tému virtuálna registračná pokladnica, postup pri registrácii, možnostiach a výhodách, tiež si prehrali video na tému zásielkový obchod.

Žiaci sa po oboznámení so systémami veľmi rýchlo zorientovali a bez problémov ovládali jednotlivé prvky.

Žiaci, ktorí v systéme pracovali, uviedli:

  • stránka bola prehľadná a všetko sa mi podarilo hneď nájsť, zaujala ma aj daňová kaviareň, keďže sú to zaujímavé novinky;
  • stránka ma osobne zaujala, je prehľadná a dá sa v nej super orientovať, našla som v nej informácie ohľadom účtovníctva, najviac sa mi páčia príklady z praxe;
  • veľmi prehľadná stránka, zistím tam veľa nových informácií, ktoré na hodine nepreberáme, určite by som to chcela používať a pracovať v ňom;
  • užitočné pre vizuálnu výučbu pomocou videí, aktuálne informácie, vysvetlenie v praxi, stránka je prehľadná a dobre spracovaná pre samovýučbu;
  • články sú veľmi dobre sprostredkované, stránka sa mi páči, ešte keby bol nejaký program, kde by sa to dalo vyskúšať,
  • je to taký ekonomický google.
Mladý podnikavec

Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

Vlastné nastavenie cookies