Prepájame teóriu s praxou

FAQ - Najčastejšie otázky

1. Ako sa môže škola zapojiť do programu PP Poradca pre školy ?

Do programu sa môže stredná škola zapojiť veľmi jednoducho. Program poskytujeme bezplatne našim klientom, preto stačí, ak bude škola od nás odoberať aspoň jeden platený produkt ročne.  Školu môžete nezáväzne prihlásiť cez internetovú stránku www.pp-preskoly.sk (prelinkovať) online. Následne vás bude kontaktovať náš projektový manažér, ktorý so školou dohodne ďalšie podrobnosti spolupráce. Po dohode na zmluvnej spolupráci pre daný školský rok môžu zapojení pedagógovia aj študenti bezplatne využívať odborné online systémy Daňové a Mzdové centrum a portál ezisk.sk – počas vyučovania a pre vzdelávacie účely.

 

2. V prípade, ak sa škola rozhodne zapojiť do programu PP Poradca pre školy musí s firmou Poradca podnikateľa uzavrieť zmluvu?

Áno, v prípade ak sa škola rozhodne zapojiť do bezplatného programu PP Poradca pre školy je povinná s firmou Poradca podnikateľa uzavrieť zmluvu o spolupráci a partnerstve, z ktorej vyplývajú škole určité práva a povinnosti, ktoré je potrebné dodržiavať pri zapojení do tohto programu.

 

3. Aká práva a povinnosti nám vyplývajú zo zmluvy, prípadne zapojením sa do programu Poradca pre školy?

Jednotlivé práva a povinnosti, ktoré musí splniť škola v rámci zmluvného vzťahu sú nastavené veľmi jednoducho. Naším cieľom je prepájať teóriu s praxou a podporovať tak vzdelávanie na stredných školách. Preto sme sa povinnosti, ktoré musí splniť škola rozhodli nastaviť veľmi jednoducho.

Medzi  jednotlivé povinnosti, ktoré musí škola splniť a ktoré jej vyplývajú zo zmluvného vzťahu s firmou PP sú:

  • Uverejniť logo Poradca pre školy priamo na stránke školy.
  • poskytovať spätnú väzbu vo forme krátkeho emailu, kde kontaktná osoba zodpovie na pár otázok, ktoré dostane od nášho projektového manažéra. Zvyčajne sa spätná väzba poskytuje vždy v mesiaci február za prvý polrok a v mesiaci júl za druhý polrok.
  • Pracovať s odbornými online systémami na vyučovacích hodinách a aktívne ich využívať pri práci so študentami.

Okrem povinností má škola zapojením sa do programu aj svoje práva a výhody, ku ktorým patria:

  • Neobmedzený prístup k odborným online systémom Daňové a Mzdové centrum
  • Neobmedzený prístup na manažérsko-marketingový portál sk
  • Právo na bezplatné zaškolenie zapojených pedagógov v prostredí firmy Poradca podnikateľa, príp. telefonicky, online
  • Bezplatnú podporu od firmy v prípade akýchkoľvek technických a iných otázok
  • 10 % zľava na akékoľvek ďalšie produkty od firmy Poradca podnikateľa.
  • Možnosť zapojiť študentov do každoročnej certifikácie – čím úspešní absolventi získajú Certifikát do praxe.

 

4. Na akú dlhu dobu sa uzatvára zmluva?

Zmluva so školou sa uzatvára vždy na jeden školský rok. Na konci augusta daného roka sú jednotlivé školy oslovené za účelom znovuobnovenia bezplatných prístupov k odborným online systémom. Po potvrdení sa program obnoví podpisom Dodatku a škola má možnosť využívať program pre ďalší školský rok.

 

5. Má škola, zapojení pedagógovia nárok aj na preškolenie?

Áno. Samotné preškolenie je bezplatné, avšak to sa realizuje výlučne len v priestoroch firmy Poradca podnikateľa v Žiline. Cestovné náklady pre zapojených pedagógov si škola hradí z vlastných zdrojov. Radi vás u nás privítame – termín je dohodou. Budeme vám k dispozícii počas cca 2 hodín.

 

Môže škola

6. zapájať aj nových učiteľov do programu?

V prípade, že sa škola rozhodne zapojiť nových učiteľov do programu môže tak urobiť vždy na začiatku nového školského roka. Počas roka je to obťažnejší proces a preto odporúčame, aby škola využívala túto možnosť len na začiatku školského roka, kedy je zmena rýchla a efektívna.

 

7. Koľko učiteľov môže škola zapojiť do programu?

Do programu môže škola zapojiť maximálne 5 učiteľov. Ak by chcela viac je to vždy na individuálnej konzultácii s firmou Poradca podnikateľa.

 

8. V prípade, ak škola nesplní niektorú z uvedených podmienok zmluve – hrozí jej pokuta?

Jednotlivé podmienky, ktoré musí škola splniť pri zapojení do programu sú uvedené v zmluve. Avšak naším cieľom nie je učiteľom vytvárať zbytočnú byrokraciu a preto podmienky, ktoré musí škola splniť sú nastavené veľmi jednoducho a ľahko pre každú školu. Jednotlivé práva a povinnosti boli uvedené v predchádzajúcej otázke. Za porušenie zmluvných povinností a práv škole žiadna pokuta nehrozí, a vždy sa snažíme vzniknutý problém vyriešiť korektne a zodpovedne, tak aby boli všetky strany spokojné. Samozrejme, škola/vedenie školy je plne právne zodpovedné za porušenie zmluvy – to sa týka hlavne nedovoleného používania prístupov na iné než vzdelávacie účely.

 

9. Môžeme odborné online systémy Daňové a Mzdové centrum a portál Ezisk.sk využívať aj z pohodlia domova, pri príprave materiálu k vyučovaniu?

Nie, bezplatný prístup je vytvorený len priamo v školskom prostredí a nemôžete tak odborné online systémy Daňové a Mzdové centrum využívať doma. Prístupy sú určené hlavne pre prácu na vyučovacích hodinách pre študentov a pedagógov.

 

10. Môže sa škola zapojením do Programu aj zviditeľniť?

Zapojením do programu sa škola zviditeľní tým, že na oficiálnu stránku programu PP pre školy pridáme jej logo s preklikom na školský web. Taktiež celý program aj školy propagucjme aj na našich portáloch a sociálnych sieťach, kde pridávame krátke články ,,zo života“ programu.  Škola môže firme poskytnúť aj rôzne PR články zo strany učiteľov alebo študentov, ktoré vždy radi zviditeľníme vrámci našich možností.

 

11. Ako sa škola môže zapojiť do certifikácie?

Veríme, že získanie Certifikátu o práci s centrami je pre absolventov užitočnou pomôckou pri uplatnení na trhu práce. Škola môže certifikovať svojich študentov štvrtých ročníkov. Počas certifikácie sa preverujú základné znalosti z práce na Daňovom a Mzdovom centre, schopnosť študenta sa správne orientovať a využívať všetky možnosti, ktoré portály ponúkajú. Úspešnosťou 90 % a viac študent získa certifikát, ktorý každému naša spoločnosť vystaví na jeho meno a doručíme poštou na adresu školy.

 

12. Je certifikácia spoplatnená?

Áno, samotná účasť na certifikácii je spoplatnená sumou 10 €. V sume ja zahrnuté vystavenie samotného papierového Certifikátu, ktoré študent dostane priamo na jeho meno. V sume je zahrnutý aj menší darček ako poďakovanie za účasť na programe PP od našej firmy

 

13. Čo sa stane, ak študent si zaplatí účasť na certifikácii 10 € a neurobí test?

V takom prípade má študent právo na bezplatnú opravnú certifikáciu ešte raz.

 

14. Má škola a pedagógovia prístup aj k ďalším bonusovým materiálom?

Áno, priebežne zverejňujeme rôzne ďalšie materiály, ktoré  majú učitelia k dispozícii priamo na stiahnutie prostredníctvom webu: www.pp-preskoly.sk

 

15. Má škola aj iné výhody od firmy PP?

Áno, každá škola/učitelia/študenti majú možnosť zúčastniť sa bezplatne motivačnej prednášky nášho majiteľa (viac na www.jurajmalik.sk) v PP Centre – sídle našej firmy v Žiline. V našom sídle je aj verejne dostupná minigaléria s pravidelnými vernisážami a príjemná kaviareň. Pri nákupe v našom eshope www.zakon.sk majú zapojení pedagógovia/škola nárok na 10% zľavu.

 

16. Je možné využívať jednotlivé formy Daňovej a Mzdovej pohotovosti neobmedzene?

Daňové a Mzdové centrum poskytujú viacero foriem tzv. pohotovosti – čo znamená to, že zákazníci môžu klásť svoje konkrétne otázky a naši odborníci denne odpovedajú, prostredníctvom telefónu, chat atď. Zapojená škola získava prístup k celému obsahu aj službám a budeme radi, keď si študenti vyskúšajú aj službu pohotovosti. Avšak ročne vybavíme desaťtisíce otázok, nápor je veľký hlavne počas daňovej sezóny a preto prosíme pedagógov, aby túto službu využívali v obmedzenej miere. Napríklad formulujte otázku za celú triedu, využívajte službu len raz za čas apod. Nakoľko odborní poradcovia nevedia technicky rozpoznať, kto sa pýta. Ďakujeme za pochopenie.

 

17. Čo sa deje v prípade, ak škola počas celého školského roka nepracuje s odbornými online systémami?

V prvom rade sa snažíme každej škole zapojenej v programe vždy poskytnúť takú pomoc, akú potrebuje, aby systémy mohla využívať. V prípade, ak škola nepracuje počas školského roka s odbornými online systémami snažíme sa telefonicky alebo osobným stretnutím prísť na to, čo bolo dôvodom. Ak ide o objektívne dôvody (napr. vybavenosť učební, zlé internetové pripojenie, pandémia a podobne), škola môže aj v ďalšom školskom roku pokračovať v spolupráci s programom PP poradca pre školy, ak zlepší aktivitu a prácu na systémoch. V opačnom prípade nie je ani v našom záujme pokračovať.

Mladý podnikavec

Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

Vlastné nastavenie cookies