Prepájame teóriu s praxou

Informácie o programe PP pre školyMladý podnikavec
Indicia